Jobcoaching

Sommige mensen vinden het lastig om zelfstandig aan het werk te gaan. Of te blijven. Voor deze medewerkers verzorgt PRICO jobcoaching.

PRICO maakt kennis met een kandidaat en we maken een plan. Samen. En op maat. We bouwen een c.v. en speuren naar vacatures of werkervaringsplaatsen.

Indien de medewerker dat wenst, overlegt PRICO met eventuele hulpverlening of brengt de kandidaat in contact met instanties uit het netwerk.

PRICO is van mening dat je moet doen wat je leuk vindt. Want daar ben je de beste in. Maar legt ook uit dat er altijd wel eens minder plezierige uurtjes of klussen zijn.

PRICO zit naast de kandidaat tijdens een sollicitatiegesprek en is aanwezig op de eerste werk- of stagedag.

Gedurende de eerste periode zal PRICO de medewerker intensief ondersteunen op het werk. Naarmate de tijd vordert, zal de coaching afnemen. Het doel is namelijk om de medewerker zo zelfstandig als mogelijk te laten functioneren. PRICO is van mening dat iedereen kan deelnemen aan het reguliere arbeidsproces. Daar waar nodig adviseert PRICO de werkgever omtrent (kleine) aanpassingen aan de werkplek of het proces.

PRICO helpt bij het invullen van de benodigde formulieren.

Ik heb in het verleden, als eindverantwoordelijke van logistieke- en productieafdelingen, medewerkers met een arbeidshandicap (wsw en wajong) succesvol ingepast in mijn teams. Als jobcoach heb ik diverse medewerkers (wsw, wajong, wwb, ex-detentie, ex-tbs) met plezier begeleid naar werk.

Mocht je op zoek zijn naar een jobcoach dan nodigt PRICO je uit om vrijblijvend en kosteloos een afspraak te maken om te bespreken of we bij elkaar passen.