Kwaliteit
PRICO hecht waarde aan de kwaliteit van haar dienstverlening en maakt derhalve graag duidelijke afspraken. Om misverstanden te voorkomen.
 
Privacyreglement

Algemene voorwaarden

Klachtenreglement

E
en VAR-verklaring is op verzoek verkrijgbaar.